Information Management - Four People Speaking | Iron Mountain

Управление на информацията

Управлявайте надеждно вашата информация и в съответствие с разпоредбите. Колкото и да е обемна. Използвайте знанията и опита на Айрън Маунтин. Ние ви помагаме да я организирате.
  1. Начало
  2. Управление на информацията

Поемете контрол над днешното динамично информационно пространство

Чрез практични и законосъобразни политики за управление на документите и информацията през целия им жизнен цикъл можете да намалите разходите, сложността и риска от тази дейност. Ще постигнете съответствие с постоянно променящите се регулации и ще имате по-голям контрол върху достъпа до информация. Ще гарантирате, че политиките се прилагат последователно в организацията ви.

Услугите, свързани с управлението на информацията, помагат на организацията ви да:

  • Бъде в съответствие с променящите се регулации за отрасъла
  • Намали риска от загуба на документи или информация
  • AПовиши стойността на информацията ви така, че да подпомага бизнеса ви
  • Засили контрола върху достъпа до информация
  • Направи възможно управлението на информацията

Услугите, които предоставяме

Retention Policy Management Folks Meeting Highlight | Iron Mountain

Управление на политиката за съхраняване на данни

Бъдете в съответствие с най-новите регулации. Прилагайте законосъобразни политики за управление на информацията, които ви дават възможност незабавно да правите промени в указанията ви за съхранение на данни.
Business Women Talking with Customer | Iron Mountain

СВЪРЖЕТЕ СЕ С IRON MOUNTAIN

Нашият раздел за поддръжка на клиенти може да ви помогне да получите най-бързите отговори на вашите въпроси или да се свържете с нас, когато ви е удобно