Workflow Automation

ДИГИТАЛНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Прехвърлете информацията в една гъвкава и напълно развита дигитална среда, която отговаря на вашите променящи се бизнес нужди.
  1. Начало
  2. Преобразуване на аналогова информация в дигитална

СТАНЕТЕ БИЗНЕС, КОЙТО РАБОТИ В НАПЪЛНО РАЗВИТА ДИГИТАЛНА СРЕДА

Айрън Маунтин може да ви помогне, ако ви е необходимо да оптимизирате съществуващата информационна инфраструктура или да се справите със сложния хибриден физически и дигитален свят. Нашите услуги ще ви предоставят гъвкав, регулируем и по-ефективен начин за променящите се нужди на бизнеса.

Чрез използването на решения като облачно съхранение, центрове за данни, автоматизация на работния процес, възпроизвеждане и възстановяване на данни и услуги за пренасяне на информация, можете да се съсредоточите върху основните си бизнес процеси, като същевременно ускорите прехода си към една по-дигитална работна среда.

Услугите за дигитално преобразуване помагат на вашата организация да:

  • направите бизнеса си по-гъвкав, с по-добър достъп до и използване на информацията - усъвършенстване на информацията
  • увеличите оперативната ефективност с модернизирани процеси и най-добри работни практики
  • управлявате увеличаването обема на информацията при необходимост
  • се съсредоточите върху основната си стратегия и да оптимизирате бизнес резултатите си

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ НАС УСЛУГИ

Three people looking at laptop | Iron Mountain

ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ

Развиване на бизнеса чрез цифровизация и автоматизация.
Iron Mountain Data Center | Iron Mountain

ЦЕНТРОВЕ ЗА ДАННИ

Осъществявайте колокация с увереност. Защитете вашата най-важна информация.
Business Women Talking with Customer | Iron Mountain

СВЪРЖЕТЕ СЕ С IRON MOUNTAIN

Нашият раздел за поддръжка на клиенти може да ви помогне да получите най-бързите отговори на вашите въпроси или да се свържете с нас, когато ви е удобно